مقاومت مصالح [کتاب ارشد مجموعه مهندسی مکانیک و عمران و سایر رشته های مهندسی]

مولف:
محمدحسن نائی (نویسنده)

ناشر:
پوران پژوهش

درباره کتاب:
مقاومت مصالح [کتاب ارشد مجموعه مهندسی مکانیک و عمران و سایر رشته های مهندسی] عنوان کتابی است از محمدحسن نائی که در 702 صفحه و توسط انتشارات پوران پژوهش در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.