رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی

گروه مولفان:
ارل رابینگتن (نویسنده) | مارتین واینبرگ (نویسنده) | رحمت الله صدیق سروستانی (مترجم)

ناشر:
موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران

درباره کتاب:
رویکردهای نظری هفتگانه در بررسی مسائل اجتماعی عنوان کتابی است از ارل رابینگتن با ترجمه‌ی رحمت الله صدیق سروستانی که در 317 صفحه و توسط انتشارات موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The study of social problems: seven perspectives. موضوع اصلی این کتاب مسائل اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان