English for the students of Architecture 3

گروه مولفان:
حسین فرهادی (نویسنده) | پروانه توکلی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of Architecture 3 عنوان کتابی است از حسین فرهادی که در 161 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از حسین فرهادی، کتاب‌های راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری براساس کتاب فرهادی، توکلی(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 1(آییژ)، انگلیسی عمومی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.