English for the students of Architecture 3

گروه مولفان:
حسین فرهادی (نویسنده) | پروانه توکلی (نویسنده)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
English for the students of Architecture 3 عنوان کتابی است از حسین فرهادی که در 161 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین فرهادی، کتاب‌های راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری براساس کتاب فرهادی، توکلی(اندیشمندان یزد)، راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته پزشکی 1(آییژ)، انگلیسی عمومی(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.