اصول و مبانی کاربردی استاتیک (برای دانشجویان فنی و مهندسی)

مولف:
داود فدایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
اصول و مبانی کاربردی استاتیک (برای دانشجویان فنی و مهندسی) عنوان کتابی است از داود فدایی که در 268 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استاتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,400 تومــان