ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک (و تاثیر آن بر طیف های پاسخ و طرح)

مولف:
محسن تهرانی زاده (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
ویژگی های زلزله های حوزه نزدیک (و تاثیر آن بر طیف های پاسخ و طرح) عنوان کتابی است از محسن تهرانی زاده که در 217 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زلزله است. از محسن تهرانی زاده، کتاب دینامیک سازه ها و کاربرد آن در مهندسی زلزله(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان