اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب

گروه مولفان:
احسان خامه چی (نویسنده) | هانیه رسولی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
اصول بهره برداری از چاه های نفتی دارای مشکل رسوب عنوان کتابی است از احسان خامه چی که در 214 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نفت است. از احسان خامه چی، کتاب‌های آسیب سازند در مخازن هیدروکربوری(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، هیدرات های گاز طبیعی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان