بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی (در بسته بندی مواد غذایی و دارویی)

گروه مولفان:
بابک قنبرزاده (نویسنده) | هادی الماسی (نویسنده) | یونس زاهدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی (در بسته بندی مواد غذایی و دارویی) عنوان کتابی است از بابک قنبرزاده که در 522 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب پلیمرهای طبیعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بابک قنبرزاده، کتاب‌های شیمی و فیزیک سیستم های کلوییدی و محلولهای بیوپلیمری غذایی(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، ویژگی های فیزیکی مواد غذایی و سیستم های فرآوری غذایی(آییژ)، فشرده شیمی مواد غذایی(آییژ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.