زیارت کامله عاشورا

مولف:
موسسه فرهنگی شمس الضحی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
زیارت کامله عاشورا عنوان کتابی است از موسسه فرهنگی شمس الضحی که در 80 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیارتنامه عاشورا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه فرهنگی شمس الضحی، کتاب‌های فانوس زائر(کتاب نیستان)، سر در دامان و ضمان در زمین(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، فانوس زائر(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، دیدار یاران(شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.