مقدمه ای بر کلیات و مبانی شهر هوشمند [مجموعه کتاب های دولت دانا/1]

گروه مولفان:
مصطفی بهمن آبادی (نویسنده) | علی عباسیان آرانی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مقدمه ای بر کلیات و مبانی شهر هوشمند [مجموعه کتاب های دولت دانا/1] عنوان کتابی است از علی عباسیان آرانی که در 40 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب توسعه پایدار شهری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.