فرهنگ لغات دانش زیست مواد -جلد 1 (در مهندسی و پزشکی)

مولف:
سیامک نجاریان (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
فرهنگ لغات دانش زیست مواد -جلد1 (در مهندسی و پزشکی) عنوان کتابی است از سیامک نجاریان که در 466 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مواد زیست پزشکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیامک نجاریان، کتاب‌های استاتیک و مقاومت مصالح در مهندسی پزشکی(جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مبانی بیومکانیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مبانی بیومکانیک(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، زیستمواد، اندام های مصنوعی و مهندسی بافت(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
28,500 تومــان