مقدمه ای بر بیولوژی و طراحی زیست مواد جهت کاربرد در پزشکی ترمیمی

گروه مولفان:
ماتئو سانتین (نویسنده) | عاطفه سلوک (مترجم) | مهدی ناصری نوسر (مترجم) | سنا پورحاج رضایی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مقدمه ای بر بیولوژی و طراحی زیست مواد جهت کاربرد در پزشکی ترمیمی عنوان کتابی است از ماتئو سانتین با ترجمه‌ی عاطفه سلوک که در 224 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Strategies in regenerative medicine: integrating biology with materials design، c2009. موضوع اصلی این کتاب مواد زیست پزشکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.