هندسه منیفلد (1)

مولف:
بهروز بیدآباد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
هندسه منیفلد (1) عنوان کتابی است از بهروز بیدآباد که در 370 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خمینه ها (ریاضیات) است. از بهروز بیدآباد، کتاب هندسه منیفلد(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
خمینه ها (ریاضیات)