سیستم های ماشین الکتریکی سه فاز

گروه مولفان:
گیورگ قره پتیان (نویسنده) | هاشم علیپور (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
سیستم های ماشین الکتریکی سه فاز عنوان کتابی است از هاشم علیپور که در 300 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1380 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نرم افزار ای. ام. تی. پی است. از هاشم علیپور، کتاب مبانی فناوری نور و روشنایی(پژوهشگاه نیرو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.