هنر جوان -جلد 2 (جشنواره هنرهای تجسمی «هنر جوان»)

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
هنر جوان -جلد2 (جشنواره هنرهای تجسمی «هنر جوان») عنوان کتابی است که در 228 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هنر است.