افغانستان (فرصتها و تهدیدها)

مولف:
مجید محمدپور (نویسنده)

ناشر:
جاجرمی

درباره کتاب:
افغانستان (فرصتها و تهدیدها) عنوان کتابی است از مجید محمدپور که در 320 صفحه و توسط انتشارات جاجرمی در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب افغانستان است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
3,600 تومــان
موضوعات کتاب
افغانستان