مجموعه واژه های آینده پژوهی (برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1389 - 1395)[مجموعه واژه ها/ 5]

مولف:
گروه واژه گزینی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
مجموعه واژه های آینده پژوهی (برگرفته از فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1389 - 1395) [مجموعه واژه ها/5] عنوان کتابی است از گروه واژه گزینی که در 80 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گروه واژه گزینی، کتاب‌های فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، فرهنگ واژه های مصوب فرهنگستان(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید