دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره -جلد 1 (آبروتونکی - ایوب ماوراءالنهری)

مولف:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان زبان و ادب فارسی

درباره کتاب:
دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره -جلد1 (آبروتونکی - ایوب ماوراءالنهری) عنوان کتابی است از فرهنگستان زبان و ادب فارسی که در 740 صفحه و توسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دایره المعارف ها و واژه نامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، کتاب‌های دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دستور خط فارسی(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، دانشنامه زبان و ادب فارسی در شبه قاره(فرهنگستان زبان و ادب فارسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید