درسهای قرن بیستم (دو مصاحبه و دو گفتار منتشر نشده از کارل پوپر)

گروه مولفان:
کارل ریموند پوپر (نویسنده) | هرمز همایون پور (مترجم) | جانکارلو بوزتی (مصاحبه گر)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
درسهای قرن بیستم (دو مصاحبه و دو گفتار منتشر نشده از کارل پوپر) عنوان کتابی است از کارل ریموند پوپر با ترجمه‌ی هرمز همایون پور که در 172 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Lezione di questo secolo.. موضوع اصلی این کتاب دموکراسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کارل ریموند پوپر، کتاب‌های منطق اکتشاف علمی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فقر مکتب تاریخ گرایی(شرکت سهامی انتشار)، درس این قرن(طرح نو)، زندگی سراسر حل مسئله است(نشر مرکز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.