الکتاب (گذشته مکان اکنون)

گروه مولفان:
ادونیس (نویسنده) | امیرحسین الهیاری (مترجم)

ناشر:
مولی

درباره کتاب:
الکتاب (گذشته مکان اکنون) عنوان کتابی است از ادونیس با ترجمه‌ی امیرحسین الهیاری که توسط انتشارات مولی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ادونیس، کتاب‌های پیش درآمدی بر شعر عربی(نشر نی)، سنت و تجدد(سخن)، پیش گویی کن ای نابینا(افراز)، آب به تنهایی پاسخ تشنگی نیست(حکایت قلم نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.