ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی

گروه مولفان:
مهدی خبازی کناری (نویسنده) | صفا سبطی (نویسنده)

ناشر:
حکایت قلم نوین

درباره کتاب:
ساختارگرایی و پساساختارگرایی رویکرد فلسفی عنوان کتابی است از مهدی خبازی کناری که در 144 صفحه و توسط انتشارات حکایت قلم نوین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب Constructivism (Philosophy) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی خبازی کناری، کتاب‌های از difference تا Difference(حکایت قلم نوین)، ناصرخسرو، سوسور(حکایت قلم نوین)، افلاطون؛ سوسور(حکایت قلم نوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.