دیپلماسی شهری (تاثیر راهبردهای اساسی دیپلماسی شهری در تکمیل شاخص های شهر جهانی)

مولف:
رمضان اصغری (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
دیپلماسی شهری (تاثیر راهبردهای اساسی دیپلماسی شهری در تکمیل شاخص های شهر جهانی) عنوان کتابی است از رمضان اصغری که در 196 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جهانی شدن است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید