فبک در ترازو (نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی)[مجموعه آموزش مربی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان/ 11]

مولف:
خسرو باقری (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

درباره کتاب:
فبک در ترازو (نگاهی انتقادی از منظر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی) [مجموعه آموزش مربی، فلسفه برای کودکان و نوجوانان/11] عنوان کتابی است از خسرو باقری که در 118 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان و فلسفه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خسرو باقری، کتاب‌های نگاهی دوباره به تربیت اسلامی(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، نگاهی دوباره به تربیت اسلامی(موسسه فرهنگی مدرسه برهان)، هویت علم دینی(سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، نظریه های روان شناسی معاصر به سوی سازه گرایی واقع گرایانه(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,500 تومــان