هند در یک نگاه (مردم شناسی، تاریخ سیاسی هندوستان ... نوشته های اوپانیشادی مکتب های فلسفی هند)[مطالعات آسیایی، مجموعه اندیشه جامعه مدرن/ 8]

مولف:
محمد رضا جلالی نائینی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه

درباره کتاب:
هند در یک نگاه (مردم شناسی، تاریخ سیاسی هندوستان ... نوشته های اوپانیشادی مکتب های فلسفی هند) [مطالعات آسیایی، مجموعه اندیشه جامعه مدرن/8] عنوان کتابی است از محمد رضا جلالی نائینی که در 1070 صفحه و توسط انتشارات شیرازه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندوئیسم است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد رضا جلالی نائینی، کتاب‌های مجمع البحرین(سخن)، تاریخ جمع قرآن کریم(سخن)، کتاب الاصنام «تنکیس الاصنام»(سخن)، دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید