هند در یک نگاه (مردم شناسی، تاریخ سیاسی هندوستان. .. نوشته های اوپانیشادی مکتب های فلسفی هند)[مطالعات آسیایی، مجموعه اندیشه جامعه مدرن/ 8]

مولف:
محمد رضا جلالی نائینی (نویسنده)

ناشر:
شیرازه

درباره کتاب:
هند در یک نگاه (مردم شناسی، تاریخ سیاسی هندوستان. .. نوشته های اوپانیشادی مکتب های فلسفی هند) [مطالعات آسیایی، مجموعه اندیشه جامعه مدرن/8] عنوان کتابی است از محمد رضا جلالی نائینی که در 1070 صفحه و توسط انتشارات شیرازه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندوئیسم است. از محمد رضا جلالی نائینی، کتاب‌های مجمع البحرین(سخن)، تاریخ جمع قرآن کریم(سخن)، کتاب الاصنام «تنکیس الاصنام»(سخن)، دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید