به دنبال سراب (روایت متفاوت دکتر یوسف قریب از متن و حواشی یک دهه فعالیت در حزب توده ایران در گفتگو با بهمن زبردست)

مولف:
بهمن زبردست (نویسنده)

ناشر:
شرکت سهامی انتشار

درباره کتاب:
به دنبال سراب (روایت متفاوت دکتر یوسف قریب از متن و حواشی یک دهه فعالیت در حزب توده ایران در گفتگو با بهمن زبردست) عنوان کتابی است از بهمن زبردست که در 268 صفحه و توسط انتشارات شرکت سهامی انتشار در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قریب، یوسف، [دکتر]، ۱۳۰۲ است. از بهمن زبردست، کتاب رفیق لنین سنگی(نشر ثالث) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.