انیس العارفین (شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری)

گروه مولفان:
عبدالرزاق بن جلال الدین عبدالرزاق کاشی (نویسنده) | عبدالله بن محمد انصاری (نویسنده) | صفی الدین محمد طارمی (مترجم) | علی اوجبی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
انیس العارفین (شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری) عنوان کتابی است از عبدالرزاق بن جلال الدین عبدالرزاق کاشی با ترجمه‌ی صفی الدین محمد طارمی که در 624 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالرزاق بن جلال الدین عبدالرزاق کاشی، کتاب‌های اصطلاحات الصوفیه(زوار)، ترجمه اصطلاحات الصوفیه، یا، فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف(مولی)، تاویلات قرآن حکیم(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.