انیس العارفین (شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری)

گروه مولفان:
عبدالرزاق بن جلال الدین عبدالرزاق کاشی (نویسنده) | عبدالله بن محمد انصاری (نویسنده) | صفی الدین محمد طارمی (مترجم) | علی اوجبی (مصحح)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
انیس العارفین (شرح منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری) عنوان کتابی است از عبدالرزاق بن جلال الدین عبدالرزاق کاشی با ترجمه‌ی صفی الدین محمد طارمی که در 624 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب عرفان است. از عبدالرزاق بن جلال الدین عبدالرزاق کاشی، کتاب‌های اصطلاحات الصوفیه(زوار)، ترجمه اصطلاحات الصوفیه، یا، فرهنگ اصطلاحات عرفان و تصوف(مولی)، تاویلات قرآن حکیم(مولی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.