تامین مالی شهرداری ها (راهنمایی برای دولت های محلی)

گروه مولفان:
مهدی پندار (مترجم) | محمد رضا فرهادی پور (مترجم) | محمد ندیری (مترجم) | کاترین فارواک-ویتکوویچ (ویراستار) | میهالی کوپانی (ویراستار)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
تامین مالی شهرداری ها (راهنمایی برای دولت های محلی) عنوان کتابی است با ترجمه محمد رضا فرهادی پور که در 664 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Municipal finances: a handbook for local governments، 2014. موضوع اصلی این کتاب شهرداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
46,000 تومــان