آگاهی زنان از حقوق شهروندی

مولف:
عشرت خوشبخت (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
آگاهی زنان از حقوق شهروندی عنوان کتابی است از عشرت خوشبخت که در 136 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.