جامعه شناسی جنایی

مولف:
سارا میرزائی (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
جامعه شناسی جنایی عنوان کتابی است از سارا میرزائی که در 408 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جرم شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.