روشنفکری در افغانستان (با نگاه جامعه شناختی)

گروه مولفان:
محمد علی توکل کوثری (نویسنده) | سیدمحمدنقی موسوی (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
روشنفکری در افغانستان (با نگاه جامعه شناختی) عنوان کتابی است از محمد علی توکل کوثری که در 280 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنگری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی توکل کوثری، کتاب‌های جامعه شناسی تکنولوژی(جامعه شناسان)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات بین المللی مالیاتی(دانشگاه علوم اقتصادی)، جامعه شناسی در ترکیه(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.