روشنفکری در افغانستان (با نگاه جامعه شناختی)

گروه مولفان:
محمد علی توکل کوثری (نویسنده) | سیدمحمدنقی موسوی (نویسنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
روشنفکری در افغانستان (با نگاه جامعه شناختی) عنوان کتابی است از محمد علی توکل کوثری که در 280 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روشنگری است. از محمد علی توکل کوثری، کتاب‌های جامعه شناسی تکنولوژی(جامعه شناسان)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات بین المللی مالیاتی(دانشگاه علوم اقتصادی)، جامعه شناسی در ترکیه(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.