اسرار نام و نشان سازی (کلیدهای کاربردی در ساخت و مدیریت برند)

مولف:
خلیل جعفرپیشه (نویسنده)

ناشر:
آموخته

درباره کتاب:
اسرار نام و نشان سازی (کلیدهای کاربردی در ساخت و مدیریت برند) عنوان کتابی است از خلیل جعفرپیشه که در 423 صفحه و توسط انتشارات آموخته در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب برندسازی (بازاریابی) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از خلیل جعفرپیشه، کتاب‌های برندینگ عاطفی(بازاریابی)، برندسازی تا رسیدن به اوج(بازاریابی)، جستاری در برندینگ شهری(بازاریابی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,800 تومــان