مهارتهای مطالعه (گاوصندوق مغز هم باز شدنی است اگر. ..)[علوم کاربردی]

مولف:
میلاد جواهری (نویسنده)

ناشر:
پیوسته

درباره کتاب:
مهارتهای مطالعه (گاوصندوق مغز هم باز شدنی است اگر. ..) [علوم کاربردی] عنوان کتابی است از میلاد جواهری که توسط انتشارات پیوسته به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مطالعه و فراگیری است. از میلاد جواهری، کتاب خوشبختی همین جاست(پیوسته) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
0 تومــان
موضوعات کتاب
مطالعه و فراگیری