تصویرسازی (تاریخچه، اصول و مبانی تصویرسازی)

گروه مولفان:
بهراد امین سلماسی (نویسنده) | مریم مرتضوی فر (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی فخراکیا

درباره کتاب:
تصویرسازی (تاریخچه، اصول و مبانی تصویرسازی) عنوان کتابی است از بهراد امین سلماسی که توسط انتشارات موسسه انتشاراتی فخراکیا در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نقاشی است. از بهراد امین سلماسی، کتاب مبانی طراحی پارچه(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
48,000 تومــان