علوم القرآن

مولف:
محمد حاجی علی کنگانی (نویسنده)

ناشر:
بیهق کتاب

درباره کتاب:
علوم القرآن عنوان کتابی است از محمد حاجی علی کنگانی که توسط انتشارات بیهق کتاب در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان