خودآموز فنون قلمزنی (آموزش گام به گام تمامی فنون قلمزنی. ..)

گروه مولفان:
محمد صحرانورد (نویسنده) | موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
خودآموز فنون قلمزنی (آموزش گام به گام تمامی فنون قلمزنی. ..) عنوان کتابی است از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حکاکی روی فلز است. از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، کتاب‌های هنر نقالی در ایران(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، مکتب فلسفی اصفهان(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، موسیقی عصر صفوی(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید