فالنامه شاه طهماسبی

گروه مولفان:
آرش پوراکبر (نویسنده) | موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» (نویسنده)

ناشر:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
فالنامه شاه طهماسبی عنوان کتابی است از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فالگیری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، کتاب‌های هنر نقالی در ایران(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، مکتب فلسفی اصفهان(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، موسیقی عصر صفوی(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
62,000 تومــان
موضوعات کتاب
فالگیری
Fortune-telling