مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی

گروه مولفان:
کوین نات (نویسنده) | موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» (نویسنده) | اردشیر اشراقی (مترجم)

ناشر:
فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

درباره کتاب:
مکان، زمان و هستی در معماری ژاپنی عنوان کتابی است از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن» با ترجمه‌ی اردشیر اشراقی که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Place، time، and being in Japanese architecture، 2004. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از موسسه تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، کتاب‌های هنر نقالی در ایران(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، مکتب فلسفی اصفهان(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، موسیقی عصر صفوی(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، بحران واقعیت در باب عکاسی معاصر(موسسه تالیف ترجمه و نشر آثار هنری متن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,500 تومــان