بازاریابی مد (بیشتر بفروشید)

گروه مولفان:
کارولین لوبون (نویسنده) | کورش محمودی (نویسنده)

ناشر:
موسسه جمال هنر

درباره کتاب:
بازاریابی مد (بیشتر بفروشید) عنوان کتابی است از کورش محمودی که توسط انتشارات موسسه جمال هنر در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2015، Fashion marketing: influencing consumer choice and loyalty with fashion products. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی مد است. از کورش محمودی، کتاب‌های قدرت بیان(موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش)، رستوران موفق(بیهق کتاب)، بیایید اکنون طراحی کنیم(بیهق کتاب)، مرجع کامل معماری داخلی(بیهق کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.