بازاریابی مد (بیشتر بفروشید)

گروه مولفان:
کارولین لوبون (نویسنده) | کورش محمودی (نویسنده)

ناشر:
موسسه جمال هنر

درباره کتاب:
بازاریابی مد (بیشتر بفروشید) عنوان کتابی است از کورش محمودی که توسط انتشارات موسسه جمال هنر در سال به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از 2015، Fashion marketing: influencing consumer choice and loyalty with fashion products. موضوع اصلی این کتاب بازاریابی مد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کورش محمودی، کتاب‌های قدرت بیان(موسسه فرهنگی انتشاراتی الماس دانش)، رستوران موفق(بیهق کتاب)، بیایید اکنون طراحی کنیم(بیهق کتاب)، مرجع کامل معماری داخلی(بیهق کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.