فداکاری در راه وطن (خاطراتی از سفر مهاجرت و نقش ژاندارمری در جنگ اول جهانی)[تاریخ معاصر ایران/ 70]

گروه مولفان:
محمدعلی میهن پورسیاح (نویسنده) | مجتبی پریدار (گردآورنده)

ناشر:
شیرازه کتاب ما

درباره کتاب:
فداکاری در راه وطن (خاطراتی از سفر مهاجرت و نقش ژاندارمری در جنگ اول جهانی) [تاریخ معاصر ایران/70] عنوان کتابی است از مجتبی پریدار که در 274 صفحه و توسط انتشارات شیرازه کتاب ما در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ جهانی اول، ۱۹۱۴ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.