بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی

مولف:
رسول کمالی دولت آبادی (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
بازخوانی عرفانی مبانی هنرهای تجسمی عنوان کتابی است از رسول کمالی دولت آبادی که توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حجم سازی است.
قیمت کتاب
35,000 تومــان
موضوعات کتاب
حجم سازی