تذکرةالشهداء -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
حبیب الله بن علی مدد کاشانی (نویسنده) | عباس محمدقلیان (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
تذکرةالشهداء -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از حبیب الله بن علی مدد کاشانی که در 1482 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهیدان مسلمان است. از حبیب الله بن علی مدد کاشانی، کتاب خواص و مفاهیم اسماء الله الحسنی(قلم و اندیشه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
52,000 تومــان