الفقه المیسر (دوره فقهیه مختصره میسره وفقا لمذهب اهل البیت)

مولف:
محمد علی انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
الفقه المیسر (دوره فقهیه مختصره میسره وفقا لمذهب اهل البیت) عنوان کتابی است از محمد علی انصاری که در 692 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصول فقه است. از محمد علی انصاری، کتاب‌های اشراق غدیر(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن(بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور)، یاد ایام(برگ رضوان)، مشکاة(بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
اصول فقه
فقه