الفقه المیسر (دوره فقهیه مختصره میسره وفقا لمذهب اهل البیت)

مولف:
محمد علی انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
الفقه المیسر (دوره فقهیه مختصره میسره وفقا لمذهب اهل البیت) عنوان کتابی است از محمد علی انصاری که در 692 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اصول فقه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد علی انصاری، کتاب‌های اشراق غدیر(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن(بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور)، یاد ایام(برگ رضوان)، مشکاة(بیان هدایت نور وابسته به موسسه فرهنگی بیان هدایت نور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
اصول فقه
فقه