کتاب الحج (تقریر ابحاث سماحه الاستاذ الشیخ محسن الوحید الخراسانی)

گروه مولفان:
احمد اسعد قبیسی عاملی (نویسنده) | محسن وحیدخراسانی (نویسنده)

ناشر:
مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام

درباره کتاب:
کتاب الحج (تقریر ابحاث سماحه الاستاذ الشیخ محسن الوحید الخراسانی) عنوان کتابی است از احمد اسعد قبیسی عاملی که در 576 صفحه و توسط انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حج است. از احمد اسعد قبیسی عاملی، کتاب کتاب الحج(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
حج