روضة الواعظین

گروه مولفان:
محمدبن احمد فتال نیشابوری (نویسنده) | غلامحسین مجیدی (مصحح) | مجتبی فرجی (مصحح)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
روضة الواعظین عنوان کتابی است از محمدبن احمد فتال نیشابوری که در 1271 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیعه است. از محمدبن احمد فتال نیشابوری، کتاب روضه الواعظین(نگاران قلم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.