منهاج الصالحین (المعاملات)

گروه مولفان:
سید ابوالقاسم خوئی (نویسنده) | حسین وحید خراسانی (نویسنده)

ناشر:
مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام

درباره کتاب:
منهاج الصالحین (المعاملات) عنوان کتابی است از حسین وحید خراسانی که در 1708 صفحه و توسط انتشارات مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فقه جعفری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین وحید خراسانی، کتاب‌های چراغ هدایت کشتی نجات(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، احکام مسافر(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، آشنایی با اصول دین(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، منتخب احکام(مدرسه الامام باقرالعلوم علیه السلام)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.