کتاب سلیم بن قیس هلالی

گروه مولفان:
سلیم بن قیس هلالی (نویسنده) | محمد باقر انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
کتاب سلیم بن قیس هلالی عنوان کتابی است از محمد باقر انصاری که در 640 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد باقر انصاری، کتاب‌های نمایش روحوضی(انتشارات سوره مهر)، خطبه غدیر(اسلامی)، دستگاه های غدد درون ریز و تولیدمثل(دانشگاه قم)، متن و ترجمه خطبه غدیر(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.