کتاب سلیم بن قیس هلالی

گروه مولفان:
سلیم بن قیس هلالی (نویسنده) | محمد باقر انصاری (نویسنده)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
کتاب سلیم بن قیس هلالی عنوان کتابی است از محمد باقر انصاری که در 640 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. از محمد باقر انصاری، کتاب‌های نمایش روحوضی(شرکت انتشارات سوره مهر)، خطبه غدیر(اسلامی)، دستگاه های غدد درون ریز و تولیدمثل(دانشگاه قم)، متن و ترجمه خطبه غدیر(دلیل ما)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.