کتاب الاربعین (عن الاربعین من الاربعین فی فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه)

مولف:
علی بن عبیدالله رازی (نویسنده)

ناشر:
مکتبه العلامه المجلسی

درباره کتاب:
کتاب الاربعین (عن الاربعین من الاربعین فی فضائل امیرالمومنین صلوات الله علیه) عنوان کتابی است از علی بن عبیدالله رازی که در 868 صفحه و توسط انتشارات مکتبه العلامه المجلسی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اربعینات است. از علی بن عبیدالله رازی، کتاب الاربعون حدیثا(آرایان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.