نهایةالتحقیق (فیما جری فی امر فدک للصدیقة والصدیق بالنص والتوثیق)

مولف:
سید محمد مهدی خرسان (نویسنده)

ناشر:
مکتبه العلامه المجلسی

درباره کتاب:
نهایةالتحقیق (فیما جری فی امر فدک للصدیقة والصدیق بالنص والتوثیق) عنوان کتابی است از سید محمد مهدی خرسان که در 396 صفحه و توسط انتشارات مکتبه العلامه المجلسی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فاطمه زهرا (س)، ۸؟ قبل از هجرت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.