الکوثر (فی احوال فاطمه بنت النبی الاطهر)

گروه مولفان:
محمد باقر موسوی (نویسنده) | محمدحسین رحیمیان (مصحح)

ناشر:
دلیل ما

درباره کتاب:
الکوثر (فی احوال فاطمه بنت النبی الاطهر) عنوان کتابی است از محمد باقر موسوی که در 3710 صفحه و توسط انتشارات دلیل ما در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فاطمه زهرا (س)، 8؟ قبل از هجرت است. از محمد باقر موسوی، کتاب داروهای قلبی(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
140,000 تومــان