المحتضر (فی تحقیق معاینه المحتضرالنبی والائمه علیهم السلام)

گروه مولفان:
حسن بن سلیمان حلی (نویسنده) | مشتاق مظفر (نویسنده)

ناشر:
مکتبه العلامه المجلسی

درباره کتاب:
المحتضر (فی تحقیق معاینه المحتضرالنبی والائمه علیهم السلام) عنوان کتابی است از حسن بن سلیمان حلی که در 644 صفحه و توسط انتشارات مکتبه العلامه المجلسی در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علی بن ابی طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت است.