تهذیب و تصحیح ترجمان اللغة -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
محمد یحیی بن محمد شفیع قزوینی (نویسنده) | محمد بن یعقوب فیروزآبادی (نویسنده)

ناشر:
شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی)

درباره کتاب:
تهذیب و تصحیح ترجمان اللغة -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از محمد بن یعقوب فیروزآبادی که در 2670 صفحه و توسط انتشارات شمس الضحی (وابسته به موسسه فرهنگی هنری شمس الضحی) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.